استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013

استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013

استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013

استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013 یک استاندارد بین المللی تائید شده برای کسب و کارهای تولیدی با تعداد متغیرهای کم است که طرح های نمونه برداری برای بازرسی از طریق متغیرها را تعیین می کند.

یکی از پارامترهای شاخص در این زمینه محدودیت کیفیت پذیرش (AQL) است و برای کاربرانی که دارای الزامات ساده هستند طراحی شده است. (یک روش جامع تر و فنی تر در این خصوص در استاندارد ISO 3951-2 آمده است.)

اهداف روش های مندرج در ISO 3951-1: 2013 این است که اطمینان حاصل شود که  احتمال پذیرش محصول با پارامترهای با کیفیت قابل قبول بالا است و احتمال پذیرش پارامترهای با کیفیت غیر قابل قبول پایین تر از حد مطلوب است. این امر به وسیله قوانین سوئیچینگ انجام می شود که عبارتند از:

الف : خطا ناپذیر سازی سیستم از طریق ایستگاههای تولیدی  (با استفاده از سوئیچ به بازرسی شدید یا قطع بازرسی نمونه برداری) باید وضعیت نامطلوب را شناسایی کرد؛

ب : ایجاد انگیزه در پرسنل مربوطه برای کاهش هزینه های کیفیت از طریق سوئیچ به نمونه برداری کمتر در شرایط مطلوب کیفیت.

در ایزو ۳۹۵۱ پذیرش یک بچ تولیدی به میزان زیادی به برآورد در صد موارد غیر مجاز در فرآیند بستگی دارد که براساس یک نمونه تصادفی از اقلام بچ مورد نظر تعیین میشود.

ایزو ۳۹۵۱ برای استفاده در یک مجموعه گسترده عملیات تولیدی که توسط یک تولید کننده و با استفاده از یک فرآیند تولید انجام میشود ارائه شده است.در صورتی که چند تولید کننده مختلف یا فرآیندهای تولیدی مختلف وجود داشته باشند، ایزو ۳۹۵۱ به هریک از آنها اعمال میشود.

ایزو ۳۹۵۱-۱: ۲۰۱۳ برای کاربرد در یک ویژگی از کیفیت است که قابل اندازه گیری در یک مقیاس پیوسته باشد. برای دو یا چند ویژگی کیفیت مورد نظر، باید ISO 3951-2 مورد استفاده قرار گیرد.

ابزار کاربردی و مورد استفاده این استاندارد را که ابزاری بسیار مفید در فرآیندهای تولیدی هست میتوانید از لینک زیر دانلود و در فرآیندهای تولید مورد استفاده قرار دهید.

ایزو ۳۹۵۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *