معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق

معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق

سیستم های کنترل و ابزار دقیق متناسب با کاربردشان، در طیف وسیعی از سیستم های بسیار پیچیده تا نسبتاً ساده
قرارگرفته اند. در هر سیستم کنترل و ابزار دقیق علاوه بر اجزاء اصلی کنترل (کامپیوتر، ریزپردازنده و غیره) سه یا چهار بخش
موجود میباشد که این اجزاء عبارتند از:

 1.  سنسورها و یا مبدلها ۵

 2.  اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال

 3.  وسایل کنترلی و محرکها

 4.  نشانگر و ثبات

 1. سنسورها و یا مبدلها: معمولاً اولین قسمت سیستم کنترل خودکار، قسمت احساس کننده و یا سنسور میباشد که

  شرایط، حالات، یا متغیرهای فرآیند را احساس کرده و متناسب با این شرایط سیگنال های خروجی متناسب با آنها را

  ایجاد مینماید. غالباً سیگنال خروجی این قسمت از نوع الکتریکی میباشد.

  امروزه در سیستم های کنترل از مبدلها و یا ترانسدیوسرهای مختلفی استفاده می شود. بطور نمونه میتوان سنسورهای

  حرکت و نیرو (شتاب، دامنه، تغییر مکان، نیرو، گشتاور، فشار، قدر مطلق سرعت، سرعت، کشش)، شرایط سیال (جریان،

  فشار، سطح مایع) رطوبت، بخار هوا، روشنایی، پرتوزائی، دما و صدا را نام برد.

  نظر به اینکه امکان جمع آوری اطلاعات در خصوص انواع مبدلها و سنسورهای مختلف در یک مقاله وجود ندارد .لذا

  انواع مهمتر و مورد نظر؛ این مبدلها در بخشهای بعدی توضیح داده خواهند شد.

 2.  اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال: اندازه گیری، مهمترین قسمت سیستم های کنترل و ابزار دقیق میباشد .برای

  مثال دما و فشار و یا بطور کلی متغیرهای فرآیند، مانند سرعت جریان سیال، خاصیت اسیدی و بسیاری دیگر از کمیتها

  اندازه گیری میشوند. اندازه گیری فقط برای آگاهی از شرایط و یا کمیت متغیر انجام نمیگیرد، بلکه بیشتر اوقات، برای

  تعیین سیگنال خطا مقدار اندازه گیری شده با مقدار مطلوب مقایسه می شود .سیگنال خطا محرک را بکار انداخته تا متغیر

  فرآیند به مقدار معینی رسیده و یا خروجی فرایند کنترل شود.

  در سیستمهای کنترل معمولی، نخست توسط یک سنسور شرایط یا کمیتهای متغیر فرآیند، به سیگنال الکتریکی یا فشار

  هوای معادل تبدیل می شود. سیگنال الکتریکی تبدیل شده معمولاً جریان، ولتاژ، مقاومت، ظرفیت خازنی، ظرفیت القائی،

  فرکانس و سرعت تکرار پالس میباشد. در سیستم های دیجیتال (بر مبنای کامپیوتر)، فرآیند اندازه گیری، شامل تبدیل

  مقادیر آنالوگ به مقادیر عددی دیجیتال و برعکس نیز میباشد. ازآنجاکه در کامپیوترها پالسهای دیجیتالی مورد استفاده قرار میگیرد،

   از مبدلهای آنالوگ به دیجیتال(A/D) و دیجیتال به آنالوگ (D/A)  در این سیستمها استفاده میشود.

 3.  وسایل کنترلی و محرکها: در اکثر سیستمهای کنترل، آخرین مرحله از سیستم معمولاً شامل یک عملگر میباشد.

  عملگر معمولاً یکی از موارد زیر است:

  یک کلید یا کنتاکت که در حالت باز و یا بسته قرار میگیرد. ·

  یک شیر که در حالت کاملاً باز و یا بسته و یا در یک حالت میانی میباشد. ·

  یک وسیله الکترومغناطیسی که توسط جریان الکتریکی تحریک شده و یک عمل مکانیکی را انجام میدهد. ·

  یک موتور که شروع به چرخش یا توقف نموده و یا جهت آن تعویض شده و یا سرعت آن تغییر مییابد. ·

  همچنین بین سنسور و عملگر، اجزاء کنترل مختلفی قرار دارند که هر کدام عمل معینی را در سیستم انجام میدهند. این

  وسایل معمولاً کلید، شیر، سیم پیچ مغناطیسی، رله ها، لامپهای الکترونی و عناصر کنترل نیمه هادی میباشند.

 4.  نشانگر و ثبات: اصطلاح نشانگر و ثبات به وسایلی اطلاق می شود که سیگنالها را ثبت و یا نشان داده و یا باعث انتقال

  سیگنالی بین اجزاء مختلف سیستم میشوند .در سیستم های ساده تر و قدیمی تر، نشاندهنده به فشارسنجها، دماسنجها،

  اندازه گیرهای الکتریکی و چراغهای روی تابلوهای کنترل که نشاندهنده اتفاقی در سیستم میباشند (نظیر چراغهای قرمز

  چشمک زن که هنگام رسیدن سطح مایع در مخزن به حد معینی روشن و خاموش میشوند) و وسایلی نظیر اینها اطلاق

  میشد؛ اما در سیستمهای بر مبنای ریز کامپیوتر کلمه نشاندهنده معمولاً به نشانگرهای دیجیتالی، پایانه های تصویری و

  ماشینهای چاپگر گفته می شود.

اجزاء سیستم های کنترل و ابزار دقیق :

سیستم های اندازهگیری اصولاً شامل یک مبدل میباشند که وضعیت و یا کمیت مورد اندازه گیری (مورد سنجش) را به سیگنال قابل استفاده و معمولاً الکتریکی تبدیل مینماید .البته اصطلاحات مبدلو سنسور غالباً و اصولاً در رشته ابزار دقیق و کنترل با هم تعویض میشوند اما از نظر تخصصی مبدل یک وسیله کاملی است کهبه ازا یک کمیت مورد سنجش خروجی مورد نظر را ایجاد میکند، اما سنسور یک جزئی از مبدل میباشد که بطور واقعی کمیتمورد سنجش را حس میکند. لذا مبدلها یا فقط از یک سنسور تشکیل شده و یا شامل هردوقسمت سنسور و تبدیل کنندهمیباشند. بندرت سیگنال های خروجی سنسورها و یا مبدلها به همان صورتی که هستند مورد استفاده قرار میگیرند، بنابراینغالباً سیگنالهای خروجی مبدل، توسط مدارهای آماده سازی سیگنال پردازش شده و به صورت قابل استفادهای در میآیند.

در سیستم اندازه گیری ، سیگنالهای آماده شده به سیستم کنترل و ابزار دقیق که میتواند شامل یک نشاندهنده دیجیتالی و یا آنالوگ، ثبات یا چاپگر عددی نیز باشد اعمال میگردد. در نتیجه کمیت مورد سنجش به شکل قابل استفاده برای خواندن مثل درجه، عدد و غیره در نشاندهنده نیز آشکار می شود .در سیستم های کنترل ، خروجیهای کنترل به یک کنترل کننده و یا یک وسیله کنترلی دیگر اعمال میگردد. در نتیجه
کنترل کننده سیگنالی را با توجه به مبنای ورودی و مقادیر حاصل از خروجی فرایند مورد نظر ایجاد میکند تا وسایل کنترل کننده فرایند، نظیر شیرها، عمل کننده ها، موتورها و غیره را بکار اندازد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *