گزارش تجزیه و تحلیل تکرار پذیری و تجدید پذیری GAGE R & R ANALYSIS

گزارش تجزیه و تحلیل تکرار پذیری و تجدید پذیری  GAGE R & R  ANALYSIS 

همانطوریکه از عنوان مطلب حاصل میشود این گزارش مشتمل بر محاسبه چند پارامتر در رابطه با  تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری است که به شرح زیر توصیف میشود:

تعداد ۱۰ عدد قطعه از قطعات تولیدی انتخاب شده و شماره گذاری میشود.

سه بازرس با مشخصات A,B,C  مامور اندازه گیری پارامتر مورد نظر از قطعات انتخاب شده میشوند.

هر بازرس سه بار پارامتر مورد نظر قطعات را به ترتیب اندازه گیری کرده و در جدول مربوطه در نرم افزار محاسبه تکرارپذیری و تجدید پذیری وارد میکند.

در نرم افزار اشاره شده موارد لازم محاسبه و بشکل اعداد و گراف گزارش میشود.

 

دانلود نرم افزار محاسبات MSA

موارد گزارش عبارتند از :

  1. تکرار پذیری یا انحرافات ابزار اندازه گیری

  2. تجدید پذیری یا انحرافات اپراتور

  3. GAGE R & R ANALYSIS

  4. انحراف قطعه

  5. در صد تکرار پذیری

  6. در صد تجدید پذیری

  7. در صد GAGE R & R ANALYSIS

  8. در صد انحراف قطعه

  9. نمودار کنترل دامنه تغییرات تکرارپذیری

  10. نمودار کنترل دامنه تغییرات تجدید پذیری

این ابزار بسیار کاربردی در زمینه محاسبات MSA را  دریافت کنید.

یک دیدگاه در “گزارش تجزیه و تحلیل تکرار پذیری و تجدید پذیری GAGE R & R ANALYSIS

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *