معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق

معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق

معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق سیستم های کنترل و ابزار دقیق متناسب با کاربردشان، در طیف وسیعی از سیستم های بسیار پیچیده تا نسبتاً ساده قرارگرفته اند. در هر سیستم کنترل و ابزار دقیق علاوه بر اجزاء اصلی کنترل (کامپیوتر، ریزپردازنده و غیره) سه یا چهار بخش موجود میباشد که این اجزاء عبارتند…