استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013

استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013

استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013 استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013 استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013 یک استاندارد بین المللی تائید شده برای کسب و کارهای تولیدی با تعداد متغیرهای کم است که طرح های نمونه برداری برای بازرسی از طریق متغیرها را تعیین می کند. یکی از…

گزارش تجزیه و تحلیل تکرار پذیری و تجدید پذیری GAGE R & R ANALYSIS

گزارش تجزیه و تحلیل تکرار پذیری و تجدید پذیری  GAGE R & R  ANALYSIS

گزارش تجزیه و تحلیل تکرار پذیری و تجدید پذیری  GAGE R & R  ANALYSIS  همانطوریکه از عنوان مطلب حاصل میشود این گزارش مشتمل بر محاسبه چند پارامتر در رابطه با  تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری است که به شرح زیر توصیف میشود: تعداد ۱۰ عدد قطعه از قطعات تولیدی انتخاب شده و شماره گذاری…

۷ ابزار اصلی کیفیت برای بهبود فرآیند

۷ ابزار اصلی کیفیت برای بهبود فرآیند

۷ ابزار اصلی کیفیت برای بهبود فرآیند که برای اولین بار توسط ایشی کاوا استاد مهندسی دانشگاه توکیو پدر علم کیفیت مطرح گردید در محافل کیفیت با اسامی مختلفی بیان می گردند. با تسلط بر این ۷ ابزار اصلی کیفیت که احتمالا شما هم به یک اسم دیگری آنها را بیان میکنید سفر با کیفیت…

اثربخشی کلی تجهیزات تولید (OEE)

اثربخشی کلی تجهیزات تولید (OEE)

اثربخشی کلی تجهیزات تولید(OEE) به منظور داشتن ابزارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان نت، تعریف یک مجموعه از شاخص های کمی که لازم است به طور منظم،اندازه گیری و ثبت و ضبط شده و در اختیار مدیریت و کاربران در سطوح مختلف سازمان نت قرار گیرند امری الزامی است. این شاخص ها باید به نحوی…

ارتقاء کیفیت در بهداشت و درمان

ارتقاء کیفیت در بهداشت و درمان

برای ارتقای کیفیت در بهداشت و درمان ، سه نظریه کلی وجود دارد. کلیه سازمانها با تمرکز براین سه دیدگاه می توانند به ارتقای کیفیت بپردازند این سه دیدگاه عبارتنداز: ۱- قوانین و مقرارت: در نگرش قانونی،استانداردها وضع می شود. این استانداردها برای اندازه گیری کیفیت و کمیت خدمات تعیین می شوند.در ارزشیابی رسمی،کیفیت و…

به کارگیری مدیریت کیفیت در بهداشت و درمان

به کارگیری مدیریت کیفیت در بهداشت و درمان

سازمانهای بهداشت و درمان شروع به بکارگیری کیفیت در سیستم های خودشان کرده اند.به کارگیری خدمات کیفی موجب صرفه جویی در هزینه ها و نیز ایجاد یک محیط رضایت بخش می شود.دستیابی به کیفیت هم موجب رضایت بیماران و هم موجب اثربخشی تخصصی ارائه دهندگان خدمات می شود.در سیستم های کیفی، مراقبت به صورت مناسب…

مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر مرحله بعدی تکامل تضمین کیفیت است و راه حلهایی را برای بسیاری از نقاط ضعف روشهای سنتی تضمین کیفیت ارائه می دهد.هدف اصلی تضمین کیفیت،پایش کیفیت محصولات و خدمات تولید شده و ارائه شده در سازمان است تا ستاده های نامرغوب و اشخاص و مسئول آنها را شناسایی کند.مدیریت کیفیت فراگیر یک…

مدارک لازم برای تضمین کیفیت خدمات بهداشتی درمانی

مدارک لازم برای تضمین کیفیت خدمات بهداشتی درمانی

مدارک لازم برای تضمین کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ۱-مدارک پزشکی:مدارک پزشکی بیمار در صورتی که کامل،واقعی،منظم و به صورت خوانا نگهداری شود،یکی از پر استفاده ترین منابع کیفیت درمان ارائه شده است.کلیه اقدامات تشخبصی و درمانی که در طول اقامت بیمار برای وی انجام شده است،در پرونده پزشکی وی ثبت می شود.با مطالعه مدارک پزشکی…

ابعاد کیفیت خدمات بهداشتی

ابعاد کیفیت خدمات بهداشتی

۱- مناسب بودن خدمت:با درنظر گرفتن دانش روز خدمات مراقبت های ارائه شده مطابق نیاز بالینی بیمار باشد. ۲- دسترسی:زمانی که بیمار نیازمند یک خدمت یا مراقبت بهداشتی است به آسانی به آن دسترسی داشته باشد. ۳- تداوم خدمت:هماهنگی های لازم بین عرضه کنندگان خدمات و بخش های دیگر برای ارائه خدمات مورد نیاز به…

تعریف کیفیت مراقبت بهداشتی

تعریف کیفیت مراقبت بهداشتی

درجاتی از خدمات بهداشتی ارائه شده به افراد و جوامع می باشد که احتمال نتایج بهداشتی مطلوب را افزایش داده و با دانش و علوم حرفه ای سازگار باشد. کیفیت اغلب برای نشان دادن برتری و مزیت کالاها یا خدمات به کار می رود.تعاریف متعددی برای کیفیت به کار می رود که برخی از آنها…